സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ മാധ്യമ പുരസ്കാരം മുസ്തഫ അബൂബക്കർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ മാധ്യമ പുരസ്കാരം മുസ്തഫ അബൂബക്കറിന്

കേരള സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലിന്റെ മികച്ച സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പുരസ്കാരം “മാധ്യമം” മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മുസ്തഫ അബൂബക്കറിന് സമ്മാനിച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവാർഡ് തുകയും ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവുമടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം മുസ്തഫക്ക് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *