കൊച്ചനൂരിന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ്

സ് നേഹം നിറഞ്ഞവരെ,
ഇത് ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ കൊച്ചനൂരിന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗാണ്.
നമ്മളെഴുതിയ കഥ, കവിത, തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും,പിന്നെ നാട്ടുവര്‍ത്തമാനങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം നമുക്കിതിലൂടെ പങ്കു വെക്കാം.
ബ്ലോഗ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവാസികളാണ്.
അതിനാല്‍ തന്നെ കൊച്ചനൂരിലെ പ്രവാസികളെ ഞാന്‍ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രവാസികളിലുമായി ഇന്റെര്‍നെറ്റുമായുംബ്ലോഗുമായും ബന്ധമില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. അവരുടെയും സൃഷ്ടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം.
പ്രവാസികള്‍ക്ക് നാട്ടുവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.
എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം.

എന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം
മുഹമ്മദ് ജസീം എം കെ
കൊച്ചനൂര്‍.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട

മൊബൈൽ:  +91-9496681332

ഇ-മെയില്‍: info@kochanoor.com, kochanoor@gmail.com

2 thoughts on “കൊച്ചനൂരിന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ്

  1. നല്ല ഉദ്യമം. കമന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍  പിന്മൊഴികള്@ജിമെയില്‍.കോം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താല്‍ ഈ ബ്ളോഗ്ഗ് കൂടുതല്‍ പേരു കാണും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *